Swift

Ki kicsoda? - Jane Austen (író)


Jane Austen (Steventon, Hampshire, 1775. december 16. – Winchester, Hampshire 1817. július 18.) angol regényírónő. A korában általános romantika túlzásaival szembefordulva a kritikai realizmus egyik úttörője. Írásaira jellemző a feszes kompozíció és az ironikus látásmód. Főszereplői intelligens, erkölcsileg erős hősnők, akik éles kontrasztban állnak környezetük balgaságával.

Élete:
A Hampshire megyei Steventon falujában született 1775. december 16-án. Anyja Cassandra Austen, apja George Austen tiszteletes (1731-1805), anglikán plébános. Nyolcan voltak testvérek, ő volt a hetedik. Öt bátyja, egy öccse és egy nővére volt. Apja plébánosként elég tekintélyes fizetést kapott, de mivel nyolc gyermeket kellett felnevelnie, nem számítottak tehetős családnak.
Jane élénk és szeretetteljes családi háttere ösztönzően hatott az írásra, sőt kiterjedt rokoni és baráti kapcsolatai révén élményei jóval messzebbre jutottak a steventoni parókiánál. Ebből a világból merítette regényeinek helyszíneit, szereplőit és témáját.
1783-ban Jane és nővére, Cassandra rövid időre egyik nagybátyjuk testvéréhez, Mrs. Cawleyhoz költözött, hogy ott tanulhassanak. Mrs. Cawley Oxfordban élt, később pedig Southamptonba költözött. A testvérpárt egy járvány kitörése után hazahozták.
1785-1786 közt Jane-t és Cassandrát a readingi Abbey kollégiumba íratták, mely minden bizonnyal hasonlított az Emmábanszereplő Mrs. Goddard iskolájára. Jane-t túl fiatalnak tartották, hogy hasznát lássa az iskolának, de anyjuk szerint, „ha Cassandrának fejét vették volna, Jane is levágatta volna sajátját”.
1800 decemberében a hetvenhez közel járó apja hirtelen úgy döntött, hogy visszavonul Bathba, és a rákövetkező évben a család is odaköltözött. Bathban töltött éveik során minden nyáron elutaztak a tengerpartra, és egyik nyaralásuk alkalmával esett meg Jane legtitokzatosabb szerelmi kalandja. Erről csupán annyit lehet tudni, amennyit Jane Austen halála után Cassandra az unokahúgainak elmondott, és még azután sem írtak róla évekig. Míg a család a partvidéken időzött, Jane találkozott egy fiatalemberrel, aki, úgy tűnt, kellően beleszeretett. Cassandra később is elismerően beszélt róla, és úgy gondolta, Jane számára jó parti lehetett volna. Caroline szerint „elváltak, de Jane a lelkére kötötte, hogy keresse fel őket újból.” Ennek ellenére nem sokkal később az ifjú halálhíréről számoltak be.

A sírkő Winchesterben
1805-ben, édesapjuk halála után Jane édesanyjával, nővérével, Frank bátyjával és annak feleségével Southamptonba költöztek, ahol 1809-ig éltek.
1809-től Chawtonban éltek, ahol Edward nevű bátyja egy kis házat bocsátott a család rendelkezésére. Edwardot az a szerencse érte, hogy egy jómódú nagybátyja adoptálta, így a George Austen halála után elszegényedett családot támogatni tudta.
Jane Austen sohasem ment férjhez, bár fiatalon eljegyezte magát Harris Bigg-Witherrel, de az eljegyzést később felbontották.
Jane Austen visszavonultan élt, mert súlyos betegségben szenvedett. Az orvosok előtt akkor még ismeretlen és gyógyíthatatlan Addison-kórban szenvedett, melynek következtében a teste elfeketedett. A betegség elhatalmasodása után már nem járt emberek közé, nővérével folytatott levelezéséből tudhatunk meg sokat az írónő életének ezen szakaszából.
1817-ben még Winchesterbe utazott a gyógyulás reményében, de betegsége olyan előrehaladott volt, hogy július 18-án meghalt. A winchesteri székesegyházban temették el 1817. július 24-én.

Az Értelem és érzelem, Jane Austen első publikált regényének címlapja (1811)

Regények

Korai írások

 • Lady Susan
 • Szerelem és barátság
 • Catherine
 • Charlotte

Megfilmesített művei:

 • Pride and Prejudice - Büszkeség és balítélet 1938 - TV-film
 • Büszkeség és balítélet Pride and Prejudice – (Nálunk Talpig úriember címen mutatták be) 1940 – rendező: Robert Z. Leonard
 • Emma - Emma 1948 - TV-film - rendező: Michael Barry
 • Pride and Prejudice - Büszkeség és balítélet 1952 - televíziós minisorozat - rendező: Campbell Logan
 • Orgoglio e pregiudizio - Büszkeség és balítélet 1957 - olasz televíziós minisorozat - rendező: Daniele D'Anza
 • Pride and Prejudice - Büszkeség és balítélet 1958 - televíziós sorozat
 • Emma - Emma 1960 - TV-film - rendező: Campbell Logan
 • Persuasion - Meggyőző érvek 1960 - televíziós minisorozat - rendező: Campbell Logan
 • Vier dochters Bennet, De - Büszkeség és balítélet 1961 - holland televíziós minisorozat
 • Pride and Prejudice - Büszkeség és balítélet 1967 - televíziós sorozat - rendező: Joan Craft
 • Sense and Sensibility - Értelem és érzelem 1971 - TV-film - rendező: David Giles
 • Persuasion - Meggyőző érvek 1971 - televíziós minisorozat - rendező: Howard Baker
 • Emma - Emma 1972 - televíziós minisorozat - rendező: John Glenister
 • Pride and Prejudice - Büszkeség és balítélet 1980 - televíziós minisorozat - rendező: Cyril Coke
 • Sense and Sensibility - Értelem és érzelem 1981 - TV-film - rendező: Rodney Bennett
 • Mansfield Park - Mansfield Park 1983 - televíziós minisorozat - rendező: David Giles
 • Northanger Abbey – Northanger Abbey 1986 – TV-film - rendező: Giles Foster
 • Persuasion - Meggyőző érvek 1995 - TV-film - rendező: Roger Michell
 • Pride and Prejudice - Büszkeség és balítélet (televíziós sorozat, 1995) - rendező: Simon Langton
 • Sense and Sensibility – Értelem és érzelem 1995 – rendező: Ang Lee
 • Emma - Emma 1996 - rendező: Douglas McGrath
 • Emma – Emma 1996 – TV-film - rendező: Diarmuid Lawrence
 • Mansfield Park – Mansfield Park 1999 – rendező: Patricia Rozema
 • Kandukondain Kandukondain - Értelem és érzelem 2000 - rendező: Rajiv Menon
 • Pride and Prejudice – Bűbájos büszkeség 2003 – rendező: Andrew Black
 • Bride & Prejudice – Mátkaság és legényélet 2004 – rendező: Gurinder Chadha
 • Pride & Prejudice - Büszkeség és balítélet 2005 - rendező: Joe Wright
 • Mansfield Park - Mansfield Park 2007 - TV-film - rendező: Iain B. MacDonald
 • Northanger Abbey - Northanger Abbey 2007 - TV-film - rendező: Jon Jones
 • Persuasion - Tartózkodó érzelem 2007 -TV-film - rendező: Adrian Shergold
 • Sense and Sensibility - Értelem és érzelem 2008 - televíziós minisorozat - rendező: John Alexander


Beleolvasó: 
Jane Austin - Büszkeség és balítélet

1. FEJEZET 

Általánosan elismert igazság, hogy a legényembernek, ha vagyonos, okvetlenül kell feleség. 

Ez az igazság oly mélyen bevésődött a vidéki családok lelkébe, hogy ha ilyen ember csöppen a szomszédságukba, rögtön egyik vagy másik leányuk jog szerinti tulajdonának tekintik, még ha nem ismerik is érzéseit vagy nézeteit. 

- Kedves Bennet - mondta Mrs. Bennet férjének egy napon -, hallotta már, hogy Netherfield Park végre bérlőre talált? 

Mr. Bennet azt válaszolta, hogy erről nem tud. 

- Pedig így van - erősködött az asszony. - Mrs. Long az imént járt itt, és mindent elmesélt. 

Mr. Bennet nem felelt. 

- Nem is kíváncsi, hogy ki a bérlő?! - kiáltotta az asszony türelmetlenül. 

- Úgyis tudom, hogy el akarja mondani, halljuk hát, nem bánom. 

Az asszonynak nem kellett több biztatás. 

- Nos, kedvesem, ha mindenáron tudni akarja: Mrs. Long azt a hírt hozta, hogy Netherfieldet egy vagyonos fiatalember bérelte ki Észak-Angliából; négylovas hintón jött le hétfőn megnézni a birtokot, s annyira megtetszett neki, hogy tüstént megegyezett Mr. Morisszal; Szent Mihály napjáig beköltözik, a cselédség egy része pedig már a jövő hét végén a kastélyban lesz. 

- Mi a neve? 

- Bingley. 

- Házasember? Nőtlen? 

- Nőtlen, drágám, persze hogy az! Nőtlen ember, méghozzá vagyonos; négy-ötezer font az évi jövedelme. Mit szól, milyen szerencse ez a mi lányainknak! 

- Hogy érti ezt? Mi köze van ennek a lányokhoz? 

- Drága Bennet - felelte az asszony -, ne legyen ilyen tuskó! Természetesen arra gondolok, hogy egyik lányunkat feleségül veszi. 

- Talán ezzel a szándékkal telepszik itt le? 

- Ezzel a szándékkal! Hogy mondhat ilyen sületlenséget! De egyikükbe feltétlen beleszeret, s ezért rögtön meg kell látogatnia, mihelyt ideérkezik. 

- Eszem ágában sincs. Maga és a lányok elmehetnek; talán még jobb, ha egyedül küldi el őket, mert maga van olyan csinos, mint akármelyik lánya, és Mr. Bingleynek esetleg maga tetszene legjobban az egész társaságban. 

- Drágám, ne hízelegjen! Nem mondom, voltam én is csinos, de most már nem tartom magam különös szépségnek. Ha egy asszonynak öt eladó lánya van, ne törődjék többet a szépségével. 

- Ilyen esetben hiába is törődik vele már. 

- De kedvesem, igazán meg kell látogatnia Mr. Bingleyt, mihelyt letelepszik a szomszédságunkban. 

- Ez több, mint amit megígérhetek, higgye el. 

- Gondoljon a lányaira. Gondolja meg, milyen szerencse lenne ez egyiküknek. Sir William és Lady Lucas már eltökélték, hogy meglátogatják; nekik is csak ez foroghat az eszükben, mert máskülönben, mint maga is tudja, nem keresnek fel jövevényeket. Ennyit megtehet, mert hogy néz ki, ha mi csak úgy beállítunk. 

- Mire valók az ilyen aggályok? Mr. Bingley bizonyára nagyon szívesen látja magukat; majd átadnak neki néhány sort, amelyben atyai áldásomat adom, ha a lányok bármelyikét feleségül akarja venni - noha a magam részéről a kis Lizzy mellett emelnék szót. 

- Ilyesmi ne is jusson az eszébe. Lizzy semmivel sem különb a többinél; közel sem olyan szép, mint Jane, és közel sem olyan jó kedélyű, mint Lydia. Persze magának mindig Lizzy volt a kedvence. 

- Egyikről sem lehet valami sok jót mondani - jegyezte meg az apjuk -, mind csacska, üresfejű teremtés, mint a lányok általában; de Lizzynek fürgébb az észjárása, mint a nővéreinek. 

- Mondja, Bennet, miért rágalmazza meg így tulajdon gyermekeit? Abban leli örömét, hogy engem gyötör. Semmi tekintettel sincs az idegeimre. 

- Téved, drágám; nagyon is tisztelem az idegeit. Hiszen régi ismerőseim: legalább húsz év óta állandóan rájuk hivatkozik. 

- Ó, ha tudná, mit szenvedek! 

- Remélem, túléli, és megéri még, hogy sok fiatalember költözik erre a környékre, akinek négyezer font az évi jövedelme. 

- Hiába jönnének húszan is ide, ha nem akarja őket meglátogatni. 

- Szentül ígérem, hogy valamennyiüket végiglátogatom, persze ha már mind a húsz itt lesz. 

Mr. Bennet alkatában oly különös módon keveredett a fürge elme, a gunyoros modor, a tartózkodás és a szeszély, hogy felesége huszonhárom évi tapasztalat után sem értette meg jellemét. Mrs. Bennetet könnyebb volt kiismerni: gyarló eszű, csekély tudású, hullámzó kedélyű asszony volt. Mikor elégedetlenség kínozta, idegesnek képzelte magát. Élete feladatának azt tartotta, hogy férjhez adja leányait, vigaszt a látogatásokban és a pletykákban talált. 

Forrás: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Jane_Austen
http://mek.oszk.hu/00300/00317/00317.pdf


~Harmatcsepp~

Ez is érdekelhet...

0 megjegyzés

Flickr Images